BC: Sportpark

Probleem:
Op het sportpark zijn er buiten de reguliere openingstijden veel jongeren aanwezig. Hierbij worden vernielingen gepleegd en branden zelfs dug outs  compleet af. Dit veroorzaakt naast de directe schade ook problemen in het door kunnen laten gaan van sporteffementen.

Aanpak:
Na uitgebreide analyse is met de klant overeenstemming bereikt over de aanpak. Dit met integratie van het al bestaande alarmsysteem. Omdat het meeste geld vanzelfsprekend besteed is voor de sporters is een plan van aanpak gemaakt. Hierdoor worden de kosten over een langere periode verspreidt. Hierdoor komen de sporters nietste kort.

Oplossing:
Camera bewaking, in combinatie met de RV1 en een directe inregeling van de mogelijkheden is aantoonbaar meermalen vernieling en brandstichting voorkomen.sport

Resultaat:
– Kostenvermindering op het gebied van het herstellen van schade (return of investment);
– Sporteffenement kan zonder oponthoud of onrust doorgaan (return of investment);
– Verzekeringspremie blijft op het zelfde niveau (return of investment);
– Bestaande beveiligingssytemen worden effectief en gaan dus doen waarvoor ze bestemd zijn (return of investment);
– Remvox wordt gebruikt als omroepinstallatie, ontruimingsinstallatie, reclameboodschappen (return of investment) en als alarmsysteem